08 – 29 78 78 | info@starbomaleri.se

Årets Pantonefärg 2022 är 17-3938 Very Peri.

En levande färg som visar en pigg, glad attityd - den uppmuntrar verkligen kreativitet och fantasifulla uttryck.

Vi har ansvarsförsäkring och
lämnar alltid garantier på utförda arbeten.

Starbo Måleri AB | Dalkärrsleden 6 | 162 71 | Vällingby
08 – 29 78 78 | info@starbomaleri.se
Vi innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring genom Trygg-Hansa.
Org.nr: 559247 – 2442